Vyšívané košieľky na krst

Košieľky na krst

Prečo si kúpiť krstovú košielku práve u nás?

Jedinečnosť vyšívaného vzoru,osobitá starostlivosť a kvalita pri výrobe, v neposlednom rade skvelá cena v ktorej je zahrnuté vyšitie mena dieťaťa, dátumu narodenia a dátumu krstu.

Viac informácií ...

 

Vyšívané svadobné doplnky


Novinka:

vyšívané svadobné
vankúšiky a podbradníky

Viac informácií ...

Adriana Holdošová

Adriana Holdošová

URL webstránky: http://www.originalne-vysivky.sk

 

Nájdete tu platné obchodné podmienky platiace pri nákupe v našom internetovom obchode


I. Všeobecné ustanovenia
1. Obchodné podmienky definované v tomto dokumente sa vzťahujú obchodné vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.originalne-vysivky.sk a  špecifikujú  práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. "Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. emailom alebo faxom.
3. "Predávajúcim" sa rozumie Adriana Holdošová-AtelierAdrin, Hollého 399, 034 95 Likavka.
4. "Elektronickou objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.
5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).

6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

II. Dodacie podmienky
1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty, spoločnosti DPD, alebo inej kuriérskej spoločnosti.
2. Objednaný tovar zasielame do 14 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky. Dodacia doba košieľok na krst je 3-5dní.
3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
4. Poštovné je uvedené jednotlivo pri košieľkach na krst a svadobných doplnkoch,pre ostatný tovar platí poštovné dobierka 4,50 €,platba prevodom na účet-3,65 €.Pri objednávke nad 70,0€ sa poštovné neplatí.
5. Pri posielaní zásielky do Českej republiky doporučene na dobierku je poštovné 9,50€. Hmotnosť zásielky do 50g.
6. Pri posielaní zásielky do Českej republiky doporučene pri platbe prevodom na účet je poštovné 5,0€. Hmotnosť zásielky do 50g.
7. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
8. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

III. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.

2. Ponúkame tieto možnosti platieb na území Slovenskej republiky:

Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.
Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet:

VÚB banka a.s.
Bankový účet-3222091554/0200

Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.

3. Nie sme platci DPH

4. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

IV. Záruka a reklamácie
1. Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky.
2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

 

Adriana Holdošová

Hollého 399

034 95 Likavka

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www.originalne-vysivky.sk


6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru.
7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).
8. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
9. Postup pri reklamácii:
1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil.
2.) Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho.
3.) Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia. Vymenený tovar dodáme už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.
4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

III. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou alebo e-mailom).2. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
3. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.

VI. Ochrana osobných údajov
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.originalne-vysivky.sk zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu originalne-vysivky.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

veľmi šetrné pranie v práčke, max. teplota 30 °C,
veľmi mierne mechanické pôsobenie, plákanie, odstreďovanie

nesmie sa bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór

nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke

teplota žehličky max. 110 °C, opatrne pri žehlení s parou

nesmie sa chemicky čistiť, nesmú sa odstraňovať škvrny organickými rozpúšťadlám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výšivka - jej krása a história.

Takmer všetky národy sveta v určitom období objavili kúzlo výšivky, a tak sa z pôvodne funkčného charakteru spájajúcich, začisťovacích, a spevňovacích stehov vyvinulo umenie, ktoré dodnes očarúva a inšpiruje.

Vyšívanie je umenie ktoré vzniká ručne , alebo strojovo.

Ručne vyšívané umenie:

Obrazy sú neodmysliteľnými doplnkami našich domovov, a to či už v podobe originálov, grafických listov,vyšívaných reprodukcií-gobelínov, fotografií alebo plagátov. Môžu mať zberateľský či reprezentačný charakter alebo sú to spomienky z rodinného depozitu. Dôležité je, aby ich mal človek rád, boli pre neho povzbudením, zdrojom optimizmu, energie.

Gobelín je poťahová textília s ručne vyšitými umeleckými vzormi alebo obrazmi.Sú to ručne vyšíté obrazy klasickým gobelínovým stehom.

Strojové vyšívanie je stehmi, ozdobné šitie.

singerKde sa vzala strojová výšivka?

Prví automatický stroj na vyšívanie vynašiel v roku 1828 Alsatian Joseph Heilman.Stroj napodobňoval ručnú výšivku s tým rozdielom, že tkanina uchytená vo vyšívacom ráme sa pohybovala rôznymi smermi, podľa požadovaného druhu výšivky.

Helmainov vyšívací stroj spôsobil zásadný prelom vo vyšívaní.Produkcia vyšívaného textilu zlacnela , čo spôsobilo , že výšivka prestala byť výsadou len bohatých ľudí a mohla sa šíriť medzi ostatné vrstvy spoločnosti.A prenikla tiež do reklamného priemyslu.

Strojovej výšivke sa však nepodarilo úplne vytlačiť ručné vyšívanie Ručná výšivka je oceňovaná pre svoju originalitu a pre to čo stroj nedokáže nahradiť-pre osobitosť a jedinečnosť prevedenia.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Spestrite si interiér

Spestrite si interiér

Máme pre Vás pripravenú ponuku designových predmetov, ktoré oživia nielen Váš interiér, ale môžu poslúžiť aj ako vkusný darček pre Vašich blízkych a priateľov.

Tie pravé bytové a darčekové predmety si u nás vyberie určite každý.

Aplikácia výšivky na odev


Ponúkame aplikovanie výšivky na odev, výber z rôznych vzorov, ktoré v prípade záujmu zašleme na mail.

Predstavenie autora

Naša firma sa zaoberá ako ručným tak aj strojovým vyšívaním.

Výšivka je trvanlivá pri praní a žehlení sa nepoškodí, vyšíva sa kvalitnými niťami, rozmanitosť vyšívaných vzorov, výšivka je decentná a jednoduchá, je lacná- nikdy nevyjde z módy a bude stále aktuálna.

You are here Fotogalérie Dekoračné vankúše Adriana Holdošová